DATES:  PGCert Sept 2020 cohort

ONLINE MODULES:

TERM 1


Module 1: 21st September 2020 – 25th October 2020


Midsemester Break 26th October 2020 – 1st November 2020


Module 2: 2nd November 2020 – 6th December 2020

 


TERM 2


Module 3: 11th January 2021 – 14th February 2021


Midsemester Break 15th February 2021 – 21st February 2021


Module 4: 22nd February 2021 – 28th March 2021

PRACTICAL SKILLS WEEK:

BLOCK A

Monday 26th October - Friday 30th October 2020


BLOCK B

Monday 7th June – Friday 11th June 2021

CLINICAL TRAINING COHORTS:

BLOCK A: 

Cohort 1A 

December 2020 – Bristol 

8th & 9th December

12th & 13th January 2021

9th Feb 2021

 

Cohort 2A

January 2021 – Shrewsbury 

28th & 29th January

25th & 26th February

25th March

 

Cohort 3A 

February 2021 – Bristol 

10th February

9th & 10th March

13th& 14th April

 

Cohort 4A

March 2021 – Shrewsbury 

4th & 5th March

8th & 9th April

6th May

 

Cohort 5A 

March 2021 – Shrewsbury

26th March

29th & 30th April

27th & 28th May

 

Cohort 6A 

May 2021 – Shrewsbury

7th May

10th & 11th June

8th & 9th July

BLOCK B:

Cohort 1B

July 2021 - Stafford

12th - 16th July 2021

 

Cohort 2B 

July 2021 – Shrewsbury

22nd & 23rd July

19th & 20th August

23rd September

Cohort 3B 

August - Stafford

2nd - 6th August 2021

 

Cohort 4B 

August 2021 – Bristol 

31st August & 1st September

28th & 29th September

2nd November

Cohort 5B 

September 2021 - Stafford

27th Sept - 1st Oct 2021

 

Cohort 6B 

September 2021 – Shrewsbury

24th September

21st & 22nd October

18th & 19th November

Cohort 7B

October 2021 - Stafford

25th - 29th October 2021

 

Cohort 8B 

November 2021 – Bristol 

3rd November

30th November & 1st December

4th & 5th January 2022

 

Cohort 9B 

December 2021 – Bristol 

7th & 8th December

11th & 12th January 2022

8th February 2022

 

Cohort 10B 

February 2022 – Bristol 

9th February

8th & 9th March

5th & 6th April